• Det finnes en rekke tjenestehunder i Norge. Men det er få søkere til norges eneste hundelinje. Mandag er siste frist. NTB/Scanpix

Hundeboom skaper nye arbeidsplasser

De siste 15 årene har hundebestanden i Norge økt kraftig, og med den markedet for hundeutstyr og -tjenester. Flere videregående skoler tilbyr nå både yrkesfag og prosjektfag rettet mot hund.