• Rogaland ligger under landsgjennomsnittet for lesing. Jan Tore Glenjen

Rogaland under snittet for lesing

De nasjonale prøvene for både 5. og 8. klassetrinn viser at elevene fra Rogaland ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder lesing.