Mangler statistikk om asylsøkeres kriminalitet

Politidirektoratet mangler statistikk for å besvare et spørsmål fra Justisdepartementet om kriminalitet begått av asylsøkere og andre utlendinger.