• Scanpix

Nedsetter trolig ikke noe Hardanger-utvalg

Olje— og energidepartementet ønsker trolig ikke at et eksternt utvalg skal konkludere i Hardanger-saken. I stedet vil departementet bestille fagrapporter som de selv skal gjennomgå.