Bedrageridømt Grimstad-mann får ny rettsbehandling

Grimstad-mannen Thor Kristen Tjøntveit (75) får hele saken behandlet på ny, har Gulating lagmannsrett avgjort. Han ble i tingretten dømt til fem og et halvt års fengsel for momsbedrageri.