Gratis skolebøker for hele videregående

For første gang får alle elever i videregående skole gratis lærebøker. En rødgrønn reform som startet i 2007, er dermed fullført.