Opposisjonen mener Sp-etterforskning er uheldig

Opposisjonspartiene mener at Økokrims etterforskning av Senterpartiet kan svekke tilliten til norsk politikk og norske politikere.