Færre sniker på trikk, buss og bane i Oslo

Det har blitt færre snikere på kollektivtransporten i hovedstaden i år. Snikeandelen i 2010 ligger på 3,6 prosent.