• Anja Benjaminsen, Lindesnes

Risa bygger i strandsonen

Nærbø-entreprenøren Bjørn Risa må stoppe arbeidet med hytten i Mandal. Han innrømmer at han skulle søkt om tillatelse.