Tre om lykkeregnskap

Hva synes du om at det årlig skal legges fram et «lykkeregnskap»/en status for hvordan vi har det for Stortinget?