Forsvaret frigir forbudsområder langs kysten

Forsvaret planlegger å frigi et stort antall militære forbudsområder langs kyststrekningen fra Bolærne i Oslofjorden til Årøybukt i Lyngen i Troms.