- Ingen grupper tåler å bli nedprioritert av Nav

Flere barnehager har pengeproblemer og frykter konkurs fordi Nav er sene med å betale ut sykelønn.