Magre tider for Nortura

Nortura fikk et årsresultat på beskjedne 15 millioner kroner før skatt i 2008, mot 126 millioner kroner i 2007.