Nye traseer kan spare natur i Hardanger

Statnett har vurdert og forkastet to alternative traseer til kraftlinjen gjennom Hardanger. De to alternativene vil ødelegge langt mindre natur enn alternativet Statnett vil bygge ut.