Øker bistanden til Haiti

Regjeringen setter av mer penger til jordskjelvrammede Haiti i det reviderte statsbudsjettet.