Strid om oppsigelse i Høyesterett

Spørsmål om varetektsfengsling og forsovelse være avgjørende for en oppsigelse, skal prøves av Høyesterett.