Enda en rettsrunde om drap i Søndre Land

Både Berit Thorstensen og broren Knut Arne risikerer strengere straffer når enda en rettsrunde etter drapene på Vollheim gård i Søndre Land må holdes etter nyttår.