PST-ansatte avviser ukultur

Hovedtillitsvalgt Lasse Roen i Politiets sikkerhetstjeneste mener kritikken fra høyesterettsdommer Ketil Lund bygger på utdatert kunnskap og ikke er treffende for dagens situasjon.