Valle-prest må i fengsel for falske anmeldelser

Den tidligere sognepresten i Valle og Bykle som ble dømt for falske anmeldelser i lagmannsretten, må i fengsel etter at Høyesterett forkastet anken.