Ni års forvaring for overgrep mot mindreårige

En 23 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til ni års forvaring for seksuelle overgrep mot 38 mindreårige jenter.

  • Ntb
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 11 år gammel

I tillegg må han betale samtlige erstatning varierende fra kr 40.000 til kr 100.000 til 22 av de fornærmede.

Saken ble avviklet uten at de fleste fornærmede har måttet avgi forklaring. Grunnen er at 23 — åringen fra første fase av etterforskningen har tilstått og i tillegg erkjent straffskyld. Dermed var det bare ti av de fornærmede som møtte i retten.

I premissene peker retten på at fraværet av fornærmede kan ha preget rettens oppfatning av sakens faktum. Tiltalte har imidlertid forklart seg detaljert og helt sammenfallende med de vitneforklaringer som ble gitt.

Rettens avgjørelse bygger derfor på tiltaltes egen forklaring både for den objektive og subjektive skyld.

Mindreårige

Overgrepene har nøye sammenheng med ofrenes alder. At tiltaltes subjektive skyld etter rettens oppfatning er bevist, henger derfor sammen med at han har innrømmet å bevisst innrette sin virksomhet på nettet mot yngre jenter.

Tiltalte møtte jentene på bestemte nettsteder der han chattet med dem og avtalte at de skulle komme til hans leilighet i Sandnes der de seksuelle handlingene fant sted.

Ved noen anledninger har han hatt besøk av to jenter samtidig. Han har også gitt noen av dem sigaretter eller kjøpt alkohold for dem. I tillegg innrømmet han at han også har betalt penger og kjøpt kontantkort.

Skjerpende

I skjerpende retning viser retten til omfanget av virksomheten mannen har drevet. Tiltalte har etter rettens mening handlet etter et bestemt mønster, noe som gjør saken svært alvorlig. Han har hengt rundt skolene i distriktet, tatt kontakt med jenter og fulgt det opp på nettet.

Retten sier seg enig med aktor i at 23-åringen har «lokket, lurt og presset» og mener tiltalte har opptrådt kynisk og spekulativt.

Selv om tiltalte har sagt at han angret viser mer inngående spørsmål at han fortsatt ikke forstår hvorfor det han har gjort er galt.

Den rettspsykiatriske uttalelsen fastslår at 23-åringen er uforstående til at ofrene kan ha opplevd de seksuelle handlingene som belastende.

Formildende

Det formildende retten har funnet er den uforbeholdne tilståelse og erkjennelse av straffskyld som tiltalte har kommet med. Det har lettet etterforskningen og rettssaken samtidig som det har spart ofrene fra å måtte fremstå i retten.

Forvaringsdommen bygger blant annet på rettspsykiatriske undersøkelser som konkluderer med to diagnoser: Uspesifisert personlighetsforstyrrelse og pedofili.

Retten avviser forsvarerens argument om at det er tale om en umoden gutt på 14-15 års nivå.

23-åringens forsvarer, Leif Bjørnsen, sier dommen sannsynligvis vil bli anket.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Mener han blir holdt i klubben mot sin vilje

  2. – Så har nok en stemme fra barn­dommen stilnet

  3. Familiebedrifta sel delar av livsverket til Nortura

  4. Hun brukte syv år på å pusse opp det gamle huset. Målet ble å be­holde frem­for å er­statte

  5. Dødsulykken på Stor­haug: Under­søkelser av mobil­telefon svekker mis­tanken mot bil­isten

  6. Stavanger ut­vider hente­tidene for hur­tig­tester