Truer omstridt mobilselskap med bøter

Det britiske mobilselskapet Lycamobile kan måtte betale 20.000 kroner daglig i bøter fordi de ifølge Post— og teletilsynet (PT) har mangler som kan sette liv og helse i fare.