«Rase» forsvinner fra utlendingsloven

Regjeringen vil fjerne begrepet «rase» fra utlendingsloven og erstatte det med «etnisitet, avstamning og hudfarge».