Flere biler går på tvangssalg

I 2009 økte antallet biler som ble tvangssolgt med 40 prosent. Samtidig søkte rekordmange gjeldsordning.