Bussjåfører lei av delt 12 timers arbeidsdag

12 timers arbeidsdag med 4 timer ubetalt venting er hverdagen for flere tusen bussjåfører. Oppskriften med ulønnet pause er hverdagen til minst en firedel av alle landets bussjåfører, sier Yrkestransportforbundet.