For dårlig kvalitet på spesialundervisning

Elever med spesialbehov får hjelp for sent, og kvaliteten på timene er for dårlig, viser ny rapport.