Barnevernet i Verdal slår alarm

Barnevernet i Verdal i Nord-Trøndelag slår alarm etter å opplevd en stor økning i alvorlige og akutte meldinger i november, melder Verdalingen.no.