Stangeland beskyldes for innsidehandel

En gruppe aksjonærer i Bergen Group vil ha innsideetterforskning av gründer Magnus Stangeland etter at han solgte et stort antall aksjer rett før svake kvartalstall ble lagt fram.