• Flere land, blant andre Canada, har allerede innført bestemmelser om kombinasjonsadvarsler på tobakkspakninger.

Bilde på sigarettpakken skal få flere til å stumpe røyken

Helse— og omsorgs- departementet foreslår å innføre illustrasjoner og fotografier på sigarettpakker for å få flere til å stumpe røyken.