Innstiller på SV-leder i januar

Valgkomiteen i SV innstiller på ny partileder i slutten av januar, og jobber samtidig for å ivareta kjønnsbalansen i ledertrioen.