• Borgarting lagmannsrett slår i en dom fast at det er lov å bryte miljøfartsgrensen. Aftenposten

Det er lov å bryte miljøfartsgrensen

Borgarting lagmannsrett slår i en dom fast at det er lov å bryte miljøfartsgrensen.