Vil gi 5 millioner til fredssenter

Regjeringen vil gi Norsk Fredssenter og Nansen Dialog 5 millioner kroner over statsbudsjettet 2010.