Kristen-Norge splittet i blasfemisaken

Biskop og preses i Den norske kirke, Olav Skjevesland, mener det fortsatt bør eksistere en blasfemiparagraf i straffeloven.