Ti år med nedgang i antall lærerstudenter

De siste ti årene er det blitt 2.500 færre studenter som satser på lærerutdanning.