Anker over straffen for drapet på Oda Moe

18-åringen som er dømt for drapet på Oda Moe, anker til Frostating lagmannsrett over straffutmålingen.