Ber Spesialenheten vurdere henleggelser

Barneombud Reidar Hjermann ber Spesialenheten for politisaker granske den såkalte Christoffer-saken og vurdere om politi— og påtalemyndighet har gjort noe kritikkverdig eller straffbart.