• Det var tre beslag av narkotika på Stavanger lufthavn, Sola i 2009. Tollvesenet

Beslagla narko til en verdi på over 500 millioner

Til sammen foretok Tollvesenet 21.390 beslag i 2009, mot 19.237 året før. Tallet på profesjonelle narkotikasmuglere øker.