• Næringsminister Trond Giske blir nevnt som en mulig leder for nei-siden i EU-kampen. Jonas Haarr Friestad

Nei-siden venter «bakholdsangrep» i EU-saken

Krefter på nei-siden er overbevist om at det kommer en ny EU-kamp, men ingen tør spå når. De tror ja-siden vil slå til raskt når forholdene er som best.