Vurderer om straffedømte gravide må i fengsel

Justisdepartementet ber en rekke høringsinstanser vurdere om straffedømte kvinner fortsatt skal få utsatt soningen av fengselsstraffen dersom de er gravide.