NHO-bedriftene ser mørkere på utsiktene for 2010

Nær en firedel av NHOs medlemsbedrifter venter oppsigelser neste år. Bedriftene ser nå langt mørkere på markedsutsiktene for neste år enn de gjorde for bare tre måneder siden.