Økt grensehandel hittil i år

Hittil i år har nordmenn hatt 4,7 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 7,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 12 prosent i antall turer og 21 prosent i handel.