Vil fjerne 18-årsgrensen for salg av film

Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) vil ha vekk 18-årsgrensen for salg av film.