Kleppa: KS sår tvil om dugnadsånden

Når KS støtter kommuner som setter penger fra tiltakspakken «på bok», sår organisasjonen tvil om norske kommuner kan benyttes i den store nasjonale dugnaden for å stanse den voksende arbeidsledigheten.