Forvaltningen av Oljefondet legges om

Renteforvaltningen av Statens pensjonsfond utland legges om. Fondets sjef Yngve Slyngstad varsler mindre bruk av komplekse finansinstrumenter.