• Tele2 og Network Norway bruker 2 milliarder kroner og skal bygge et tredje mobilnett her i landet gjennom fellesselskapet Mobile Norway. (Illustrasjonsfoto: Vegar Valde)

Endelig nytt mobilnett

I flere år har det vært et mål å få på plass et tredje mobilnett her i landet. Men det har vist seg vanskelig. Nå skal det imidlertid endelig være løst.