«Krystallen-saken» løst ved forlik

Konflikten mellom eiendomsselskapet Poppe & Co og utbyggerselskapet Krystallen Eiendom er løst ved forlik to dager før saken skulle behandles i Borgarting lagmannsrett.