Stående applaus for fredsprisvinneren

Barack Obama pekte i sin fredspristale på at han som USAs øverste militære kommandør som står midt oppi to kriger, ikke har noen fasit som gjør slutt på krigene verden over.