Vil søke etter Dung i avfallsdeponi

Nye tips i Dung Tran Larsen-saken gjør at politiet vil undersøke et tunnelanlegg sør for Bergen som brukes til deponering av avfall.