- Høyere etisk bevissthet i kommunene

To av tre kommuner har vedtatt etiske retningslinjer som skal hindre smøring og korrupsjon, viser en undersøkelse.