Helsetilsynet ber leger skjerpe seg

Flere leger bryter smittevernloven ved at de vegrer seg for å hjelpe pasienter med resistent stafylokokksmitte. Nå reagerer Statens helsetilsyn.