Ja- og nei-siden tolker Venstre-vedtak ulikt

Ja-siden i EU-striden mener Venstre har forlatt sitt nei-standpunkt og blitt et ja-parti, mens nei-siden mener at partiet fastholder sitt nei-standpunkt.